MUDr. Eitan Brizman
praktické zubní lékařství, orální a maxilofaciální chirurgie

Zdravotnické zařízení

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK
Praktické zubní lékařství

Adresa

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 499/2
128 00, Praha 2

Tel.:224961111

Vzdělání

  • Kings Collega London

OSK

OSK PRAHA 2