Systém vzdělávání

Podle zákona má každý člen právo využívat pomoci České stomatologické komory v oblasti dalšího vzdělávání. Pro zajištění tohoto úkolu zřizuje komora Vzdělávací středisko České stomatologické komory.

Vzdělávací středisko ČSK organizuje vzdělávací akce v rámci:

 • vzdělávání absolventů
 • celoživotního vzdělávání členů Komory

VS ČSK zařazuje členy ČSK do odborné přípravy pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař, praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař stomatochirurg a praktický zubní lékař pedostomatolog. Organizuje profesní zkoušky.

Další činnosti Vzdělávacího střediska ČSK

 • registruje vzdělávací akce pořádané jinými subjekty
 • údaje o vzdělávacích akcích zveřejňuje na webových stránkách Komory zapisuje účast na vzdělávacích akcích do karty vzdělávání člena
 • zajišťuje zpracování žádostí o vydání Osvědčení odbornosti a hodnotí splnění podmínek pro jejich vydání
 • zajišťuje zpracování žádostí poskytovatelů zdravotních služeb o udělení akreditací a předkládá je představenstvu Komory
 • vede seznam akreditovaných pracovišť

Číslo účtu Vzdělávacího střediska: 3655140227/0100
Na tento účet se hradí:

 • účelový příspěvek (500 Kč) při podání žádosti o vydání Osvědčení odbornosti PZL, PZL- parodontolog, stomatochirurg, pedostomatolog
 • účelový příspěvek (500 Kč) za podání žádosti o započítání kreditů za vzdělávací akce neregistrované v systému celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou nebo za jiné formy vzdělávání nebo jiné odborné činnosti
 • účelový příspěvek (500 Kč) za podání žádosti o změnu termínu profesní zkoušky, termínu opakované profesní zkoušky nebo termínu opakování profesní zkoušky podle dosavadních předpisů

 • účelový příspěvek (1000 Kč) za opakování profesní zkoušky

 • kurzovné za účast na vzdělávacích akcích pořádaných Vzdělávacím střediskem ČSK
 • registrační poplatky při registraci vzdělávacích akcí jiných subjektů