Stojíme v čele českého zubního lékařství

Česká stomatologická komora ze zákona sdružuje všechny zubní lékaře v České republice

Aktuality[zobrazit všechny]

Akce[zobrazit všechny]

20. dubna 2024
Kurz KPR a řešení neodkladyných stavů v zubní praxi - SIMULAČNÍ MEDICÍNA

20. 4. 202420. 4. 2024

Brno, Simulační centrum LF MU
MUDr. Roman Malý, MUDr. Roman Malý

Tato akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání ČSK jako předepsaný kurz v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

Jedinečný kurz, který probíhá v reálném prostření zubní ordinace v nejmodernějším simulačním centru ve střední Evropě v MUNI MED SIMU. Výuka probíhá pomocí reálných scénářů pro high – fidelity simulace (tzv. velmi věrohodné, vysoce přesné simulace náhlého stavu pacienta).

Individuální přístup: Omezená kapacita 12 účastníků za den

Určen : pro lékaře, sestry, dentální hygienisty

Nutné přihlášení: na www.resu.cz – dopolední a odpolední termín

Obsah kurzu:

Pre-learning – zasláno elektronicky na email adresu

Headlines-krátká teoretická přednáška pro zafixování hlavních informací a postupů

Workshop-fixace praktických dovedností

Simulace-high fidelity figuriny, zubní ordinace, scénáře, po dvou účastnících

Debriefing s využitím pokročilé audiovizuální techniky

Závěr kurzu


Náplň:

-život ohrožující stavy (nejen v zubní ordinaci)

-zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu

-řetězec přežití – kardiopulmonální resuscitace

-základní neodkladná resuscitace (BLS) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS)

-aktuální postupy dle doporučení European Resuscitation Council (ERC)

-zvláštnosti kardiopulmonální resuscitace u dětí

-automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik

-technické vybavení zubní praxe pro kardiopulmonální resuscitaci a řešení náhlých příhod

-praktický nácvik BLS včetně práce s AED na figuríně

-doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod

-způsoby podání farmak

-polohování pacienta při náhlých příhodách

-základní algoritmy při řešení synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů − postupy při řešení dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu (očí, sliznic, kůže)

20. dubna 2024
Implantologie pro začátečníky i pokročilé

20. 4. 202420. 4. 2024

Praha, Akademie Fénix dental
Fénix Dental, s.r.o., MUDr. Vojtěch Peřina Ph.D.

IMPLANTOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ | Nácvik implantace, základy a zásady chirurgické časti implantace, plánování a zavedeni implantátu. Implantologie z pohledu protetika a protetická část ošetřeni. Výběr abutmentu otiskovací technika implantátu. Implantologické laboratorní postupy. Augmentační techniky.SINUS LIFT | Nácvik minimálně invazivní a snadno proveditelné techniky Sinus lift bez rizika protrženi vnitřní sliznice sinus maxilary. Pracovní postupy a zásady Sinus liftu s okamžitou i odloženou implantaci. Prakticky nácvik techniky SINUS LIFT pomoci piezo technologie.BONE SPLITING | Nácvik minimálně invazivní a jednoduché techniky horizontálního rozšíření úzkého alveolu, zvyšující možnost implantace v místech kde se běžně neimplantuje pomoci horizontálních distraktorů a rozšiřovačů kosti + následná implantace.AUGMENTACE | Prakticky nácvik augmentace. Porovnáni augmentačních technik a augmentačních materiálů.KOSTNÍ PIEZO CHIRURGIE | Nácvik minimálně invazivní a účinné techniky osteotomie pomoci unikátní ultrazvukové kostní chirurgie, která výrazně přesahuje možnosti konvenčních chirurgických nástrojů a zajišťuje vysokou úspěšnost implantologických zákroků bez poškození měkkých tkáni a minimálního stresu kosti.