prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA
praktické zubní lékařství, praktické zubní lékařství pedostomatologie

Zdravotnické zařízení

Fakultní nemocnice Motol
Praktické zubní lékařství

Adresa

Fakultní nemocnice Motol
V Úvalu 84
150 06, Praha 5

Tel.:224431111
; ;

Vzdělání

  • I. LF UK Praha

OSK

OSK PRAHA 5