Lékař stomatolog Mikhail Ambartcumian

Působí v oblastech:

OSK PRAHA 2

Pracuje v zdravotníckých zařízeních