Lékař stomatolog Ruslan Nuriev

Působí v oblastech:

OSK PRAHA 4

Pracuje v zdravotníckých zařízeních