Lékař stomatolog Irken Ganiiev

Působí v oblastech:

OSK BRNO

Pracuje v zdravotníckých zařízeních