MDDr. Jana Ježková

Působí v oblastech:

OSK PRAHA 10

Pracuje v zdravotníckých zařízeních

ZIDENTA s.r.o.

Preislerova 748/3, 103 00 Praha 10
Tel: 267710655, 774257379
E-mail: recepce@zizkova.cz
Web: www.zidenta.cz