MUDr. Jan Baštecký

Působí v oblastech:

OSK LITOMĚŘICE, OSK PRAHA 2

Pracuje v zdravotníckých zařízeních

Dentuli s.r.o.

Dělnická 1225/3, 250 01 Branýs nad Labem
Tel:
E-mail:
Web: