MUDr. Tomislav Dolínek

Působí v oblastech:

OSK LITOMĚŘICE

Pracuje v zdravotníckých zařízeních