Lékař stomatolog Alexander Medunetskiy

Působí v oblastech:

OSK PRAHA 1

Pracuje v zdravotníckých zařízeních