doc. MUDr. Věra Hubková, CSc.

Působí v oblastech:

OSK HRADEC KRÁLOVÉ

Pracuje v zdravotníckých zařízeních