Lékař stomatolog Serhii Bahrii

Působí v oblastech:

OSK PÍSEK

Pracuje v zdravotníckých zařízeních

PERFECT DENTAL s.r.o.

Za Tavírnou 260, 381 01 Český Krumlov
Tel:
E-mail:
Web: