MUDr. Josef Půža

Působí v oblastech:

OSK PODĚBRADY

Pracuje v zdravotníckých zařízeních