MUDr. Richard Paděra

Působí v oblastech:

OSK PRAHA Z-V

Pracuje v zdravotníckých zařízeních