D-r. Nikolay Petkov

Působí v oblastech:

OSK PODĚBRADY

Pracuje v zdravotníckých zařízeních