MUDr. Jan Havlíček

Působí v oblastech:

OSK PRAHA 1, OSK PRAHA Z-V

Pracuje v zdravotníckých zařízeních

Sanus dens s.r.o.

Zborovská 79/56, 150 00 Praha 5
Tel:
E-mail:
Web:

TeamPrevent-Santé, s.r.o.

Pštrossova 192/24, 110 00 Praha 1
Tel: 212121212
E-mail:
Web: www.sante.cz

ArbesDentry s.r.o.

Pavla Švandy ze Semčic 1068/13, 150 00 Praha 5
Tel: 257221263, 731440903
E-mail: ordinace@arbesdent.cz
Web:

Dentry s.r.o.

Karmelitská 383/12, 118 00 Praha 1
Tel:
E-mail:
Web: