MDDr. MUDr. Jan Andrejs

Působí v oblastech:

OSK PARDUBICE - CHRUDIM

Pracuje v zdravotníckých zařízeních

Stomatologie Hronovická s.r.o.

Hronovická 633, 530 02 Pardubice
Tel: 466615271, 777054110
E-mail: andrejsovam@seznam.cz
Web: www.stomatologie pardubice.cz