Lékař stomatolog Volha Puzyr

Působí v oblastech:

OSK CHOMUTOV

Pracuje v zdravotníckých zařízeních