doc. MUDr. Mirko Plaček, CSc.

Působí v oblastech:

OSK PODĚBRADY

Pracuje v zdravotníckých zařízeních