MDDr. Karolína Janíková

Působí v oblastech:

Pracuje v zdravotníckých zařízeních

Karident s.r.o.

Purkyňova 2855/97a, 612 00 Brno
Tel: 777929553
E-mail: info@karident.cz
Web: www.karident.cz