MDDr. Roman Bořuta

Působí v oblastech:

Pracuje v zdravotníckých zařízeních