Působí v oblastech:

Pracuje v zdravotníckých zařízeních