MUDr. Lubomír Oujezdský

Působí v oblastech:

OSK LIBEREC

Pracuje v zdravotníckých zařízeních