MDDr. Leoš Gronych

Působí v oblastech:

OSK OLOMOUC

Pracuje v zdravotníckých zařízeních

Vojenská nemocnice Olomouc

Sušilovo nám. 5, 771 11 Olomouc
Tel:
E-mail:
Web: www.vnol.cz