doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.
praktické zubní lékařství

Zdravotnické zařízení

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK
Praktické zubní lékařství

Adresa

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK
Karlovo nám. 32
121 08, Praha 2

Tel.:224961111

Vzdělání

  • I. LF UK Praha

OSK

OSK PRAHA 2