MUDr. Oldřich Kompert, CSc.
praktické zubní lékařství, praktické zubní lékařství parodontologie

Zdravotnické zařízení

3KDENT s.r.o.
Praktické zubní lékařství

Adresa

3KDENT s.r.o.
Morseova 251
109 00, Praha 10

Tel.:274860129, 775969680

Vzdělání

  • I. LF UK Praha

OSK

OSK PRAHA 10