MDDr. Jude Yazji
praktické zubní lékařství

Zdravotnické zařízení

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK
Praktické zubní lékařství

Adresa

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 499/2
128 00, Praha 2

Tel.:224961111

Vzdělání

  • I. LF UK Praha

OSK

OSK PRAHA 2

Další OSK

OSK PRAHA 5