prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.
praktické zubní lékařství

Zdravotnická zařízení

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK
Praktické zubní lékařství

Adresa

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK
Karlovo nám. 554/32
120 00, Praha 2

Tel.:224961111

BAKON spol. s r.o.
Praktické zubní lékařství

Adresa

BAKON spol. s r.o.
Mukařovská 3116/24
100 00, Praha 10

Tel.:284819831

Vzdělání

  • I. LF UK Praha

OSK

OSK PRAHA 2

Další OSK

OSK PRAHA 10