prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
praktické zubní lékařství

Zdravotnické zařízení

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK
Praktické zubní lékařství

Adresa

Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK
Karlovo nám. 554/32
120 00, Praha 2

Tel.:224961111

Vzdělání

  • I. LF UK Praha

OSK

OSK PRAHA 2