MUDr. et MUDr. Drahomír Žáček, CSc.
praktické zubní lékařství, praktické zubní lékařství parodontologie

Zdravotnické zařízení

MUDr. et MUDr. Žáček Drahomír, CSc.
Praktické zubní lékařství

● Příjímá nové pacienty

Adresa

MUDr. et MUDr. Žáček Drahomír, CSc.
Pod Průsekem 1316/1
102 00, Praha 10

Tel.:272658047

Vzdělání

  • I. LF UK Praha
  • LF MU Brno

OSK

OSK PRAHA 10