Varování Finanční správy

Finanční správa varuje občany před podezřelými e-maily, které jsou v posledních dnech rozesílány. Tyto e-maily působí dojmem, že jsou odesílány z orgány Finanční správy a mohou obsahovat neznámou přílohu. Finanční správa upozorňuje, že se nejedná o zprávy rozesílané Finanční správou, oficiální doména Finanční správy má vždy tvar: …@fs.mfcr.cz. Neznámé a podezřelé e-maily a zejména jejich přílohy […]