Seznam zubních lékařů - hostujících osob

Zákon č. 220/1991 Sb. ve znění k 1. 7. 2008 ukládá České stomatologické komoře zveřejnění seznamu zubních lékařů – hostujících osob, které v České republice vykonávají povolání zubního lékaře dočasně. Dočasný zápis do seznamu hostujících osob trvá po dobu poskytování zdravotnických služeb hostující osobou na území České republiky. Tento dočasný zápis se nepožaduje, pokud by to vedlo k opožděnému poskytnutí služby; v těchto případech však musí být oznámení o výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře na území České republiky učiněno v co nejkratší době po poskytnutí zdravotnické služby. Na tyto osoby se nevztahuje ustanovení o povinném členství.

Paolo Giuseppe BALDI
pracoviště: MUDr. David Urie (USmile - Centrum Zubní Péče), Pod Parukářkou 2760/8, Praha 3
výkon povolání: zubní lékař
v termínu: 1.6.2017 - 1.6.2018

Maciej Jozef FATYGA
pracoviště: DENTATOR CZ, s.r.o., Poděbradova 2738/16, Ostrava
výkon povolání: zubní lékař
v termínu: 15.7.2017 - 14.7.2018