Seznam zubních lékařů - hostujících osob

Zákon č. 220/1991 Sb. ve znění k 1. 7. 2008 ukládá České stomatologické komoře zveřejnění seznamu zubních lékařů – hostujících osob, které v České republice vykonávají povolání zubního lékaře dočasně. Dočasný zápis do seznamu hostujících osob trvá po dobu poskytování zdravotnických služeb hostující osobou na území České republiky. Tento dočasný zápis se nepožaduje, pokud by to vedlo k opožděnému poskytnutí služby; v těchto případech však musí být oznámení o výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře na území České republiky učiněno v co nejkratší době po poskytnutí zdravotnické služby. Na tyto osoby se nevztahuje ustanovení o povinném členství.

Ewa Lucyna PEREZ-CRUZ
pracoviště: DENTATOR CZ s.r.o., Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava
výkon povolání: zubní lékař
v termínu: 1.10.2016 -30.9.2017

Marko PARTALOSKI
pracoviště: Dentina MB s.r.o., Na Radouči 1400, 293 01 Mladá Boleslav
výkon povolání: zubní lékař
v termínu: 1.12.2016 - 1.12.2017

Paolo Giuseppe BALDI
pracoviště: MUDr. David Urie (USmile - Centrum Zubní Péče), Pod Parukářkou 2760/8, 130 00 Praha 3
výkon povolání: zubní lékař
v termínu: 1.6.2017 - 1.6.2018