Prezident České stomatologické komory pro funkční období 2017 – 2021

Na 66. jednání sněmu České stomatologické komory v Plzni byl prezidentem ČSK pro funkční období 2017 – 2021 zvolen doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Funkce se ujme 21. září 2017.   doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.