Stáž v dentoalveolární chirurgii

Místo konání
Plzeň, Stomatologická klinika FN
Obsah
Dentoalveolární chirurgie, implantologie, orální onkologie a prevence, první pomoc, akutní stavy, ortognátní chirurgie, čelistní traumatologie.
Pořadatel
Stomatologická klinika LF UK
Alej Svobody 80, 30100 Plzeň
Renata Kaslová
hrusak@fnplzen.czkaslovar@fnplzen.cz
377 104 705
Určení
PZL
Odborná příprava nebo Kreditní systém pro vybranou péči ze stomatologické chirurgie
ČSK
Stáž na pracovišti pověřeném ČSK pro praktickou výuku
Kredity
10
Kód
1/17/2020