Klinická stáž z parodontologie

Dátum konání
01. 01. 2021 -31. 12. 2021
Místo konání
Praha, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
Lektor
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. Irena Pipková, MUDr. Jaroslav Myšák
Obsah

Vyšetření v parodontologii,  stanovení rizika, (diferenciální) diagnosa.  Plán léčení: Iiniciální fáze – s důrazem na metody ORH, OZK a s ohledem na stanovené riziko. Korektivní fáze – indikace chirurgických výkonů, asistence u výkonů preventivních, estetických,  léčebných i regenerativních. Plánování protetického ošetření. Udržovací fáze – četnost a náplň návštěv podle diagnosy a rizika.

Pořadatel
Stomatologická klinika LF UK Praha
Kateřinská 32, 12000 Praha 2
MUDr. Ladislav Korábek
korabek@centrum.cz
224 964 552, 3
Určení
VPPARO
PZL
Osvědčení PARO
ČSK
Stáž na pracovišti pověřeném ČSK pro praktickou výuku
Kredity
10
Kód
1/381/2021