Jednodenní stáž v dentoalveolární chirurgii na akreditovaném pracovišti

Dátum konání
01. 01. 2020 -31. 12. 2020
Místo konání
Ostrava, Klinika ÚČOCH FN Ostrava
Obsah

Repetitorium základních poznatků dentoalveolární chirurgie, diferenciální diagnostika chirurgických onemocnění, základy ošetření traumat, kolemčelistních zánětů, rizikových pacientů a slizniční onemocnění.

Pořadatel
Klinika ÚČOCH
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 4
Irena Starostková
irena.starostkova@fno.cz
597 375 909
Určení
PZL
VPCHIR
ČSK
Stáž na pracovišti pověřeném ČSK pro praktickou výuku
Kredity
10
Kód
2/29/2020