Odborná stáž - Ošetřování dětí s důrazem na ošetření dětí s limitovanou mírou spolupráce

Dátum konání
01. 01. 2020 -14. 06. 2020
Obsah

Ošetřování dětí, psychologické přístupy, konzervační, protetické ošetření, vývojové poruchy tvrdých zubních tkání, základní chirurgické výkony, ošetření dětí v sedaci při vědomí, celková anestezie, RTG.

Pořadatel
Všeobecná fakultní nemocnice
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Blanka Knákalová
kucoch@vfn.cz
224963191
Určení
PZL
VPPEDO
ČSK
Stáž na pracovišti pověřeném ČSK pro praktickou výuku
Kredity
10
Kód
2/367/2020