Odborná stáž ve stomatochirurgii

Dátum konání
01. 01. 2020 -14. 06. 2020
Obsah

Praktické výkony v dentoalveolární chirurgii doplněné teoretickým seminářem na dané téma


Pořadatel
Všeobecná fakultní nemocnice
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Blanka Knákalová
kucoch@vfn.cz
224963191
Určení
VPCHIR
ČSK
Stáž na pracovišti pověřeném ČSK pro praktickou výuku
Kredity
10
Kód
1/367/2020