Odborná stáž ve stomatochirurgii

Dátum konání
01. 01. 2020 -31. 12. 2020
Lektor
MUDr. et MUDr. Jiří Holakovský, MUDr. René Foltán, Ph.D., MUDr. et MUDr. Vladimír Machoň, MUDr. Hana Staňková, MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková
Obsah

Praktické výkony v dentoalveolární chirurgii doplněné teoretickým seminářem na dané téma


Pořadatel
Všeobecná fakultní nemocnice
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Blanka Knákalová
kucoch@vfn.cz
224963191
Určení
VPCHIR
ČSK
Stáž na pracovišti pověřeném ČSK pro praktickou výuku
Kredity
10
Kód
1/367/2020