Stáž v pedostomatologii

Dátum konání
01. 01. 2020 -15. 06. 2020
Místo konání
Plzeň, Stomatologická klinika FN
Obsah
Prevence, ošetřování dětského chrupu, traumatologie - úrazy dočasných a stálých zubů, ošetřování nespolupracujících a handicapovaných pacientů
Pořadatel
Stomatologická klinika LF UK
Alej Svobody 80, 30100 Plzeň
Renata Kaslová
hrusak@fnplzen.czkaslovar@fnplzen.cz
377 104 705
Určení
PZL
Odborná příprava nebo Kreditní systém pro vybranou péči z dětské stomatologie
ČSK
Stáž na pracovišti pověřeném ČSK pro praktickou výuku
Kredity
10
Kód
3/17/2020