KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi

Datum konání
18. 02. 2020-18. 02. 2020
Místo konání
Ostrava, Clarion Cingress Hotel
Obsah
Tato akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK jako předepsaný kurz v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.1. První pomoc v řetězu přežití a základní neodkladná resuscitace(60 min.) Změny v postupech resuscitace (aktuální doporučení pro resuscitaci,ERC 2015)Organizace poskytování první pomoci (PP), zajištění bezpečnosti,systém neodkladné zdravotní péčeZákladní neodkladná resuscitace dospělých a dětí s použitímautomatického externího defibrilátoru (AED) 2. První pomoc při jiných stavech bezprostředního ohrožení života(50 min.) Odstranění cizího tělesa při obstrukci dýchacích cest u dospěléhoa dítěte, PP při bezvědomí, PP při masivním krvácení Coffee break 15 min. 3. Rozšířená neodkladná resuscitace v zubní praxi (45 min.) Technické a farmakologické vybavení zubní praxe pro KPR a řešení náhlých příhod Rozšířená neodkladná resuscitace v ambulanci zubního lékařes použitím pomůcek resuscitačního setu Defibrilace - použití standardního (manuálního) defibrilátoru a AED,použití dýchacího samorozpínacího vaku a kyslíková léčba Možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest - použitívzduchovodů supraglotických pomůcek (laryngeální masky,laryngeálního tubusu), tracheální intubace, zabezpečenícévního vstupu, farmakoterapie při KPR 4. Specifické postupy KPR a řešení vybraných náhlých stavů v zubnípraxi (45 min.) Synkopa - kolaps, reakce po podání lok. anestetika, ICHS, srdečníinfarkt a závažné poruchy rytmu, cévní mozková příhoda,hypertenzní krize, hyperventilační tetanie, křečové stavy spojenés bezvědomím - hypoglykemie, epileptický záchvat, chemickétrauma očí, sliznic, kůže, náhlé stavy těhotné ženy, anafylaxe Coffee break 15 min. Praktická část - trénink účastníků v menších skupinách (maximálně12 osob) s lektorským vedením (130 min.) 1. KPR dospělých použitím AED, zajištění ventilace dýchacím vakem(figuríny s napojením na PC - kontrola kvality a efektivity KPR) 2. KPR dětí (kojenec, předškolák), zajištění ventilace dýchacím vakem 3. Nácvik odstranění cizího tělesa při obstrukci z dýchacích cest dospělýcha dětí 4. Nácvik udržení a zabezpečení průchodnosti dýchacích cest pomůckamiu dospělých a kojenců manévry a pomůckami 5. Nácvik zabezpečení i.v. periferního vstupu 6. Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých s použitím pomůcekresuscitačního setu na ambulanciDiskuse, souběžné aktivity pro účastníky Možnost kontroly funkčnosti a kompletnosti resuscitačního setuz ambulance ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 92/2012 Sb. Bližší informace a registrace na www.rzpcz.cz/program.php
Pořadatel
RZP, a.s.
Legionářská 7158/5, 91101 Trenčín, Slovensko
registrace@rzpcz.cz
606 377 886
Určení
PZL
Sestry a zubní instrumentářky
ČSK
Registrovaný teoreticko-praktický kurz
Kredity
5
Kód
2/411/2020
Další akce tohoto pořadatele