Kompletní vyšetření pacienta a diferenciální diagnostika v praxi PZL

Datum konání
05. 06. 2020
Místo konání
Praha, Hotel Chvalská Tvrz
Obsah
• Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta, proveditelné v běžné praxi praktického zubního lékaře.• Metody a způsoby vyšetření cervikokraniomandibulárního komplexu, identifikace nejčastějších onemocnění v rámci somatického vyšetření.• Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí.• Mezioborová spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně diagnostickou rozvahu.
Pořadatel
JPS s.r.o.
Velichovská 14, 15500 Praha 5
slamova@jps.cz
770 139 676
Určení
PZL
ČSK
Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK
Kredity
5
Kód
19/33/2020
Další akce tohoto pořadatele