Praktický kurz dentální implantologie s OP, chirurgie dle SAC klasifikace - Straightforward/Advance

Datum konání
26. 11. 2021-27. 11. 2021
Místo konání
Praha 10, Kongresový sál hotelu Confort Prague East
Lektor
MUDr. Zbyšek Petrovický
Obsah

Aktuální stav a možnosti dnešní dentální implantologie.Design a materiál implantátu, povrchy implantátu.Indikace a kontraindikace ošetření, výběr implantátu, výběr pacienta, rizika.Plánování výkonu, ideální pozice implantátu, pohovor s pacientem.Tissue Level vs. Bone Level implantáty. Kdy a v jakých indikacích?Načasování implantačního zákroku, časná vs. imediátní implantace.Augmentační techniky, kostní štěp, sinus lift.Chirurgické protokoly, protokoly zatížení.Chirurgický postup zavedení implantátu, triky a tipy úspěšné implantace.Praktické ukázky implantací – předtočené live operace s komentářem.Možnosti kónických implantátů zaváděných na úroveň kosti.Úspěšnost a životnost implantátu, dlouhodobé výsledky, literatura.Neúspěchy, komplikace, jak jim předcházet.Workshop - Zavádění implantátů na fantomech, augmentace na fantomech.

Cena pro lékaře zapsané v programu PML je 3990 Kč

Cena
Zaplatit do 21.11.2021
Zubní lékař 5 500 Kč
Pořadatel
Straumann s.r.o.
Na Žertvách 2196/34, 18000 Praha 8
vladena.janouchova@straumann.com
284 094 650
Určení
PZL
ČSK
Praktický kurz registrovaný ČSK
Kredity
10
Kód
4/35/2021
Další akce tohoto pořadatele