Návrh klasifikace onemocnění parodontu, periimplantační oblasti a sliznic se zaměřením na plán léčby v praxi PZL

Datum konání
22. 01. 2021
Místo konání
on-line
Lektor
MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D.
Obsah

(přednáška je ve slovenském jazyce)

rozdelenie ochorení parodontu a slizníc na mikrobiálne a nemikrobiálne

vyšetrenie rizikových faktorov *mikrobiálnych* ochorení parodontu, periimplantačnej oblasti a slizníc

vyšetrenie rizikových faktorov *nemikrobiálnych* ochorení parodontu, periimplantačnej oblasti a slizníc

motivácia, inštruktáž podľa vyvolávajúcej príčiny a rizikových faktorov

mechanická a chemická liečba podľa stavu parodontu, periimplantačnej oblasti a slizníc

hodnotenie stavu tkanív v revalvácii a recall systéme

úloha klasifikácie pri tvorbe efektívneho plánu liečby

 

Ciele prezentácie

informovať, že plak nie je jediný faktor, ktorý poškodzuje parodont, periimplantačnú oblasť a sliznice

zjednodušiť a skvalitniť vyšetrenie a zvýšiť efektivitu liečby orálnych slizníc

zlepšiť kvalitu vyšetrenia poznaním ďalších rizikových faktorov, ktoré poškodzujú tkanivá

oceniť efektivitu liečebného plánu na základe využitia novej klasifikácie

Cena
Zaplatit do 17.01.2021
Zubní lékař 4 190 Kč
Pořadatel
JPS s.r.o.
Velichovská 14, 15500 Praha 5
slamova@jps.cz
770 139 676
Určení
PZL
ČSK
Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK
Kredity
5
Kód
10/33/2021
Další akce tohoto pořadatele