Interdisciplinární spolupráce I.: Ortodontisty s dentoalveolárním chirurgem a implantologem

Datum konání
22. 01. 2021-23. 01. 2021
Místo konání
Praha 5, Andel's Hotel Prague
Lektor
MUDr. Ivo Marek, MDDr. Michal Novosad
Obsah

Retence středního řezáku – příčiny a správné ortodonticko-chirurgické řešení

Retence špičáku – vestibulární a palatinální pozice

Retence prvních a druhých molárů – kdy extrahovat, autotransplantovat, zařazovat a kdy ne

Autotransplantace zubů – možnosti a limity od A po Z

Ageneze druhých premolárů – možnosti řešení

Gummy smile – etiologie, diagnostika, korekce

Neočekávané komplikace fixního retaineru

Mukogingivální chirurgie – úvod do problematiky

Ankylóza zubu – diagnostika a řešení dle rozsahu a věku

Úrazy zubů – závažnost následků v dětství a dospělosti, jejich řešení

Distrakce zubu – kdy a jak

Cena
Zaplatit do 17.01.2021
Zubní lékař 9 500 Kč
Pořadatel
Altis Group, spol. s r.o.
Žerotínova 901/12, 69002 Břeclav
ortho@altisgroup.cz
519 325 414
Určení
ORTO
PZL
ČSK
Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK
Kredity
10
Kód
1/126/2021
Další akce tohoto pořadatele