VPPEDO 2: Komunikace s dětským pacientem a doprovodem

Datum konání
04. 03. 2021
Začátek akce
09:00
Místo konání
online kurz
Lektor
MUDr. Jana Vašáková
Obsah

Zásady verbální a nonverbální komunikace s dítětem. Chyby v komunikaci s dítětem a doprovodem. Psychoprofylaxe, behaviorální management. Právní aspekty ošetření dítěte v ordinaci praktického zubního lékaře, indikace a náležitosti informovaného souhlasu Vývoj zubu a čelistí, prořezávání zubů a komplikace s ním spojené. Vývojová stádia zubů dle Demirjana, Kominka-Rozkovcové, určování zubního věku dítěte dle ortopantomogramu. Poruchy vývoje, prořezávání zubů a tvrdých zubních tkání Spolupráce s ortodontistou a dalšími obory. Indikace k odeslání dítěte, základní ortodontické anomálie.

Cena
Zaplatit do 27.02.2021
Zubní lékař 1 900 Kč
Pořadatel
Vzdělávací středisko ČSK
Slavojova 22, 12800 Praha 2
vzdelavani@dent.cz
234 709 617, 234 709 623
Určení
VPPEDO
PZL
ČSK
Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK
Kredity
5
Kód
14/1/2021
Další akce tohoto pořadatele