Využití obličejového oblouku a semi-adaptabilního artikulátoru

Datum konání
25. 08. 2020
Místo konání
Brno, Hotel Vista
Lektor
MDDr. Petr Jirásek
Obsah

V úvodu kurzu se teoreticky seznámíme s problematikou artikulátorů a obličejových oblouků. Představíme si možnosti jejich využití při ošetření pacienta. Nastíníme výhody, které využití obličejového oblouku i artikulátoru přináší. Především zpřesnění práce technika díky přenesení individualizovaných gnatologických hodnot zaznamenaných pomocí čelistního oblouku do artikulátoru, které výrazně sníží nutnost úprav náhrad před předáním a omezí následné stížnosti pacientů.

Teoretická část bude zakončena názornou praktickou ukázkou práce s obličejovým obloukem na figurantovi, vysvětlením všech nutných kroků, nastíněním možných úskalí a předáme Vám také praktické tipy z praxe. Neopomeneme také vysvětlit a předvést následné přenesení získaných informací do artikulátoru komentované zkušeným zubním technikem.

Ve druhé části kurzu proběhne praktický nácvik manipulace s obličejovým obloukem a artikulátorem jednotlivými účastníky kurzu, během kterého se naučíte s oběma pomůckami pracovat. Zjistíte také, že pořízení kvalitních artikulátorů a obličejového oblouku Vám nemusí nutně udělat "vítr v peněžence".

Cena VIP 3 390 Kč

Cena
Zaplatit do 20.08.2020
Zubní lékař 3 990 Kč
Pořadatel
Hu - Fa Dental a.s.
Moravní 909, 76502 Otrokovice
kocendova@hufa.cz
576 771 407
Určení
PZL
ČSK
Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK
Kredity
5
Kód
2/211/2020
Další akce tohoto pořadatele