Polymerace a adheze - znát příčiny selhání v jednotlivých krocích znamená jak neúspěchu předcházet

Datum konání
22. 10. 2020
Místo konání
Buchlovice, Hotel Buchlovice
Lektor
MUDr. Daniel Ott
Obsah

Podrobně bude rozebrán mechanizmus polymerace fotokompozitních i duálně tuhnoucích materiálů ve vztahu k použitému zdroji světla polymerační lampy, jejímu vlnovému rozsahu a intenzitě, vzdálenosti a úhlu osvitu, problematika C - faktoru u rozdílných typů kavit, relaxační prodleva po polymeraci, kyslíková inhibiční vrstva a její význam. Proble­matika adhezivního protokolu u total etch i self etch adhezivních systé­mů, v jaká situaci je lépe použít self etch nebo total etch, nejčastější chyby při adhezivní přípravě dentinu, skloviny a nepřímých protetických prací z kompozitu i keramiky.   

Cena
Zaplatit do 17.10.2020
Ostatní 1 990 Kč
Pořadatel
Soral a Hanzlik, s.r.o.
Kralupská 20, 27203 Kladno
olga.maresova@soralhanzlik.cz
312 285 220
ČSK
Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK
Kredity
5
Kód
4/26/2020
Další akce tohoto pořadatele