Využití schémat při vysvětlování problematiky parodontitidy jako lokální onemocnění s možným vlivem na vznik celkových onemocnění.

Datum konání
15. 05. 2020-15. 05. 2020
Místo konání
Brno, Hotel Santon
Obsah
Kazuistiky mikrobiálnych a nemikrobiálnych ochorení parodontu, návrhy plánu liečby• správne a chybné liečebné postupy,• rozbory chýb zo strany ošetrujúceho a zo strany pacienta,• ako a kedy kombinovať mechanickú + chemickú + minimálne invazívnu chirurgickú liečbu,• ako zjednodušiť vysvetlenie pomocou schém a obrázkov,• návrhy a ukážky motivačných schém.Workshop: práca so schémami, pomocou ktorých vie ošetrujúci jednoduchšie vysvetliť pacientovi vzniknutýproblém: štruktúra a obsah parodontálneho vačku, vznik ochorenia, porovnanie zdravé/choré, mukozitída, periimplantitída, šírenie baktérií z parodontu do ďalších orgánovNávrhy vyšetrení: na zistenie nepriaznivých účinkov zápalu, prakticky –CRP test, DNA test na analýzu paropatogénov a geneticky podmienenej poruchy v parodonte – ako vysvetliť, že niektoré formy nie je možné liečiť dentálnou hygienouObjasnenie najčastejšie sa šíriacich mýtov o orálnom zdravíAko riešiť nespolupracujúceho pacienta:• „Ja nepotrebujem navštevovať dentálneho hygienika, chodím na preventívne prehliadky“• „Krvácanie ďasien spôsobuje nedostatek vitamínu C a minerálov“• „Zubná pasta a ústna voda vyriešia všetky moje problémy so zubami“• „Zubný kameň sa mi tvorí často, pretože máme tvrdú vodu“• „Ja si bielim zuby aj bez pomoci dentálneho hygienika“
Pořadatel
JPS s.r.o.
Velichovská 14, 15500 Praha 5
slamova@jps.cz
770 139 676
Určení
PZL
ČSK
Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK
Kredity
5
Kód
20/33/2020
Další akce tohoto pořadatele