Curriculum implantologie ČSI - Téma č. 7 - Augmentace 1. část

Datum konání
24. 01. 2020-25. 01. 2020
Místo konání
Praha, Výukové centrum Stom. kliniky 3 LF UK a FN KV
Obsah
Základy augmentačních technik. Membránové techniky. Materiály nahrazující kost. Autologní kost. Bone-promoting-proteins (protein stimulující růst kosti). Indikace a výběr pacientů. Kontraindikace metody získávání kosti a její zpracování. Místa odběru kosti. Fixace augmentátu a membrány. Představení osvědčených implantačních a augmentačních systémů, užití na fantomech. Implantace v hraničních situacích, impl. protetika a představy pacientů. Komplikace, Reccal, praktická cvičení.
Pořadatel
Česká společnost pro implantologii
Slánská 1525, 27201 Kladno II.
hrkalova@HDCkladno.cz
739 678 816
Určení
PZL
ČSK
Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK
Kredity
10
Kód
2/285/2020
Další akce tohoto pořadatele